Marcellus Williams'ın İnfazı Durduruldu

22 Ağustos’ta Missouri eyalet valisi, ertesi gün ölüme gönderilecek olan Marcellus Williams’ın infazına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıkardı. Eyalet valisi, davanın yeniden incelenmesi ve cezanın hafifletilmesi konusunda öneride bulunması için bir soruşturma kurulu atayacak.

2001’de Marcellus Williams, 11 Ağustos 1998’de Missouri’nin University City, St Louis bölgesinde bulunan evinde bıçaklanarak öldürülen Felicia Gayle’in katili olmaktan suçlu bulundu. Marcellus Williams’ı suçla ilişkilendiren ikinci derece bazı deliller olmakla beraber herhangi bir adli tıp delili veya görgü tanığı bulunmuyordu. Muhbir ifadesi ile değerlendirme yapılması ve bir beyazı öldürmekle suçlanan Afro Amerikan bir sanığı yargılamak üzere 11 beyaza karşılık yalnızca bir siyahtan oluşan jüri seçim süreci sorunluydu. Sanığın şiddetli istismar, yoksulluk ve zihinsel engellilik geçmişi hakkında kendilerine hiçbir delil sunulmayan bir yargılama aşamasından sonra jüri, ölüm cezası vermek yönünde oy kullandı ve hakim 2001 yılının Ağustos ayında ölüm cezasına hükmetti.

Marcellus Williams’ın temyiz avukatları, muhbir tanıkların güvenirliğine dair çok ciddi soru işaretlerine dikkat çektiler ve deliller üzerinde ‘‘gerçek katilin kimliğini ortaya çıkarabileceğini’’ iddia ettikleri DNA testi yapılmasını istediler. Dava sürerken yapılan sınırlı DNA testi Marcellus Williams’la uyuşmadı. 2016’da cinayette kullanılan bıçağın sapına DNA testi uygulandı. Testi yapan uzmana göre Marcellus Williams’ın cinayette rolü olma ihtimalini kesin bir şekilde dışlamaya yetecek bir DNA profili geliştirmek mümkün değildi. Avukatlar tarafından tutulan bir başka adli tıp DNA uzmanı, ‘‘Williams’ın saptanan profilde payı olmasının mümkün olmadığı’’ ve ‘‘bıçak üzerinde saptanan profile ilişkin en akla yatkın açıklamanın, Marcellus Williams’ın cinayette rolü bulunmaması olduğu’’ sonucuna vardı. 14 Ağustos 2017’de avukatlar, Missouri Anayasa Mahkemesi’ne, bir başka DNA uzmanının da vardığı, ‘‘Marcellus Williams’ın, bıçağın sapında bulunan DNA profillerinde payı olma ihtimali dışlanmıştır’’ sonucunu da içeren bir dilekçe sundular. 15 Ağustos’ta Missouri Anayasa Mahkemesi dilekçeyi reddetti ve infazın 22 Ağustos’ta gerçekleştirilme kararı devam etti.

22 Ağustos’ta Eyalet Başkanı Eric Greitens, ‘‘ortaya çıkartılan yeni DNA delillerine ek olarak jüriye sunulan ve davayla ilişkili olup jüriye sunulmayan tüm delilleri’’ değerlendirmesi için beş kişiden oluşan bir Soruşturma Kurulu atamak üzere infazı durdurma kararı çıkarttı. Kurul, ‘‘Eyalet Başkanı’na rapor verecek ve Williams’ın infaz edilip edilmemesi veya ölüm cezasının hafifletilip hafifletilmemesi yönündeki önerilerini sunacak.’’

Eyalet Başkanı Greitens, yürütmeyi durdurma kararıyla beraber şu açıklamayı yaptı: ‘‘Ölüm cezası nihai ve kalıcı bir cezadır. Ölüm cezasının uygulanması için Missouri’de yaşayanların suçluluk hükmünden şüphe duymamaları gerekir. Ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında bu davaya bir Soruşturma Kurulu atıyorum.’’ Greitens, Kurul’a atayacağı beş üye içerisinde emekli Missouri hakimlerinin de olabileceğini ve Kurul’un, ‘‘eyalet hukukuna uygun olarak, kişilerin ve eşyaların mahkemeye getirilmesini isteme yetkisine’’ sahip olacağını söyledi.

11 2