Evin Cezaevinde Tutulan Sendikacı Öğretmen İsmail Abdi Açlık Grevinde !

CEZAEVİNDE TUTULAN İRANLI SENDİKACI ÖĞRETMENİN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Cezaevinde tutulan sendikacı İsmail Abdi’nin sağlık durumu, barışçıl sendikacıların suçlu haline getirilmesine karşı 30 Nisan’da başladığı açlık grevi sonrasında kötüye gitti. Altı yıl hapis cezasına mahkum edilen İsmail Abdi, Tahran’daki Evin cezaevinde tutulan bir düşünce mahkumudur.

Matematik öğretmeni ve Tahran Öğretmenler Sendikasının yönetim kurulu üyesi olan İsmail Abdi, 2017 Uluslararası İşçi Bayramından bir gün önce, 30 Nisan’da açlık grevine başladı. Abdi, yargının bağımsız olmamasını ve barışçıl sendika aktivistlerinin ulusal güvenlikle bağlantılı suçlamalarla hapis cezalarına mahkum edilmesini protesto ediyor. İsmail Abdi 22 Nisan’da yazdığı bir açık mektupta, İranlı yetkililerin işçi haklarını savunan barışçıl faaliyetleri suç haline getirdiğinin altını çizdi. Bu mektupta Abdi, “Bir sendika üyesi olmak ve barışçıl gösterilere katılmak suç mudur? Kamu kaynaklarının çalınmasına itiraz etmek suç mudur…? Yasaları uygulaması için hükümete yönelik dilekçe yazmak ve bunun için imza toplamak suç mudur?” diye sordu. Uluslararası Af Örgütü’ne (UAÖ) ulaşan bilgiler, İsmail Abdi’nin sağlık durumunun açlık grevi nedeniyle kötüye gittiğine işaret ediyor. Böbrek ağrısı, ani baş dönmesi ve kan basıncında ani değişimler yaşadığı düşünülen Abdi’nin yaklaşık yedi kilo kaybettiği söyleniyor. 12 Mayıs’ta gönderildiği cezaevi revirindeki bir cezaevi doktoru, İsmail Abdi’nin cezaevi dışında bir uzman tarafından derhal muayene edilmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulundu.

İsmail Abdi ilk kez Devrim Muhafızları tarafından 27 Haziran 2015’te tutuklandı ve 40 gün tecritte tutuldu. İki hafta açlık grevi yaptıktan sonra 14 Mayıs 2016’da kefaletle serbest bırakıldı. Şubat 2016’da 15 No’lu Tahran Devrim Mahkemesinde yapılan ve adil olmayan bir yargılama sonrasında altı yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, İsmail Abdi’yi “sistem karşıtı propaganda yaymak” ve “ulusal güvenliğe karşı suçlar işlemek amacıyla toplanmak ve gizli anlaşma yapmak” suçlarından mahkum etti. Mahkumiyet kararı, dünyanın en büyük sendika federasyonu olan Eğitim Enternasyonaliyle ilişki kurmak da dahil olmak üzere Abdi’nin barışçıl sendikal faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Öğretmenlerle birlikte Nisan 2015’te ülkedeki düşük maaşları, yetersiz eğitim bütçesini ve öğretmen sendikacıların cezaevine konulmasını protesto etmek için parlamento dışında barışçıl gösteriler düzenlemek de Abdi’nin suçlama konusu yapılan faaliyetleri arasında. Ekim 2016’da cezası onanan İsmail Abdi, 9 Kasım 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyası üzerinde yargı kontrolü yapılması talebi, 33 No’lu Yüksek Mahkemede değerlendirilmeyi bekliyor.

Hemen şimdi yazın:

 •  İran yetkilileri, yalnızca barışçıl sendikal faaliyetleri nedeniyle cezaevinde tutulan düşünce mahkumu İsmail Abdi’yi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır;
 • İran yetkilileri, İsmail Abdi’nin gizlilik, özerklik ve bilgilendirilmiş onay ilkeleri de dahil olmak üzere tıbbi etiğe uygun şekilde uzman sağlık hizmetine erişebileceği, cezaevi dışındaki bir sağlık merkezine gönderilmesini sağlamalıdır;
 • İran yetkilileri, İran’ın da imzaladığı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICESCR) ile Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin (ICCPR) güvence altına aldığı bir hak olarak herkesin sendika kurma ve kendi tercih ettiği bir sendikaya katılma hakkına saygı göstermeli ve bu hakkı korumalıdır.

  EK BİLGİ

  İsmail Abdi’nin mahkum edilmesiyle sonuçlanan yargılama, uluslararası adil yargılama standartlarını ihlal etti: soruşturma evresinin tamamı boyunca Abdi’nin avukatına erişimi engellendi, avukatının ise duruşma öncesinde İsmail Abdi’nin dava dosyasını edinmesine ve gözden geçirmesine izin verilmedi. Abdi, Nisan 2016’da cezaevinden yazdığı bir açık mektupta yetkililerden kendisine ve diğer sendika aktivistlerine yöneltilen ulusal güvenlikle bağlantılı suçlamaları düşürmelerini talep etti. Bu suçlamaların işçilerin ve öğretmenlerin haklarını geliştirmek üzere yürüttüğü barışçıl faaliyeti suç haline getirmek için kullanıldığını öne sürdü. Abdi mektubunda, “[beni] mahkum etmek için kullanılan kanıtlara bakılırsa, İran’daki öğretmenlerin ve işçilerin yaşamları ve geçimlerini iyileştirmek için gösterilen her çabanın…ulusal güvenliğe karşı yürütülen eylemler olarak değerlendirilebileceğini söyleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

  İsmail Abdi, kendisine getirilen seyahat yasağı hakkında bilgi almak üzere Evin cezaevi savcılığına gittikten sonra 27 Haziran 2015 tarihinde tutuklandı. Abdi’nin Temmuz 2015’te Kanada’da gerçekleştirilecek olan Eğitim Enternasyonali 7. Dünya Kongresi’ne katılmak için vize başvurusunda bulunmak üzere Ermenistan’a seyahat etmesi engellendi. Tutuklanmadan önce istihbarat yetkilileri İsmail Abdi’yi defalarca soruşturmaya çağırdı. Bu soruşturmalar sırasında istihbarat yetkilileri Abdi’yi küresel öğretmenler birliği olan Eğitim Enternasyonali gibi uluslararası örgütlerle bağlantı kurmaması için uyardı ve uluslararası toplantılara katılmasının “kırmızı çizgi” olduğunu söyledi. İsmail Abdi’ye uluslararası örgütlerle bağlantı kurmaması yönünde yapılan uyarı, sendikaların uluslararası örgütlere katılma hakkını güvence altına alan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (ICESCR) 8(b) Maddesi de dahil olmak üzere İran’ın uluslararası hukuk gereğince sahip olduğu yükümlülükleri açıkça ihlal ediyor.

  Ayrıca, istihbarat yetkilileri İsmail Abdi’ye Tahran Öğretmenler Sendikasındaki görevinden istifa etmesi için de baskı yaptı. Örneğin 3 Mayıs 2015’te yetkililer, Abdi’yi bir kez daha soruşturmaya çağırdı ve Tahran Öğretmenler Sendikasındaki görevinden istifa ettiğini ve Sendikanın düzenlenmesine yardımcı olduğu ülke çapındaki gösterileri iptal ettiğini Facebook’ta resmi olarak duyurmadığı takdirde barışçıl sendikal faaliyetleri nedeniyle 2011’de kendisine verilen 10 yıl tecilli hapis cezasını uygulamakla tehdit etti. İsmail Abdi’nin bu duyuruyu yapmasına rağmen Tahran Öğretmenler Sendikası Abdi’nin istifasını kabul etmedi. Protesto planlandığı gibi gerçekleştirildi ve binlerce öğretmen Tahran’daki meclis binası ile Eğitim Bakanlığı’nın farklı şehirlerdeki ofisleri önünde barışçıl biçimde toplandı.

  22 Temmuz 2015’te binlerce öğretmen İsmail Abdi’nin serbest bırakılmasını talep etmek ve öğretmen sendikacılara yönelik taciz ve istismarları protesto etmek için meclis binası önünde toplanmak istedi. Ancak sabahın ilk saatlerinden itibaren meclisin etrafında konumlanan güvenlik güçleri toplantıyı dağıttı ve protesto yapan çok sayıda öğretmeni tutukladı. İran Eğitim Bakanlığı’nın 27 Temmuz 2015’te yaptığı bir duyuruya göre tutuklanan öğretmenler daha sonra serbest bırakıldı.

  İran yetkilileri barışçıl sendikal faaliyetleri suç haline getirerek ve bağımsız sendikaların kurulmasını yasaklayarak, uluslararası hukuk gereğince sahip oldukları insan hakları yükümlülüklerini ihlal ediyor. İran’ın da imzaladığı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICESCR) ile Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (ICCPR), İran yetkililerini ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarının yanı sıra herkesin sendika kurma ve kendi tercih ettiği bir sendikaya katılma haklarına saygı göstermek ve bu hakları korumakla yükümlü kılıyor. Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 22(1) Maddesi şöyle belirtir: “Herkesin, kendi çıkarlarını korumak için sendikalar kurma ya da sendikalara katılma hakkı da dahil olmak üzere, başkalarıyla bir araya gelerek dernek kurma hakkı vardır.” Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 8. Maddesi ise “herkesin sendika kurma ve kendi tercih ettiği bir sendikaya katılma hakkını” güvence altına alır.

  Sendikacılar ayrıca BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi ile de koruma altındadır. Bu bildirge devletleri, sendikal haklar da dahil olmak üzere insan haklarını savunma hakkına saygı göstermek ve insan hakları savunucularını taciz, keyfi gözaltı ve tutuklama ve işkence ile diğer kötü muameleden korumakla yükümlü kılar.

Eylemi Paylaş:
11 2