Belgrad Onur Yürüyüşü Tehlikede

Sırbistan’da 28 Eylül’de gerçekleşecek 2013 Onur Yürüyüşü’nün yasaklanma ihtimaline yönelik endişeler var. Bu durum lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğünü ihlal edecektir.

2013 Belgrad Onur Yürüyüşü’nün 28 Eylül’de gerçekleşmesi planlandı. Çeşitli AB üyesi ülkelerin de desteği ile oluşan uluslararası baskıya rağmen, aynı zamanda İçişleri Bakanı da olan Başbakan Dačić’in, polisin “ciddi güvenlik tehditleri” ile karşılaşılması durumunda gerekli güvenlik koşullarını sağlayacak yeterliliğe sahip olmadığını iddia etmesi üzerine, 2011 ve 2012 Onur Yürüyüşleri iptal edilmişti. Sırbistan yetkililerinin 2013 Belgrad Onur Yürüyüşü’ne izin verilip verilmeyeceğini ve gerçekleşmesini sağlamak için nasıl güvenlik tedbirlerinin alındığını netleştirmesi gerekli.

Eğer Belgrad Onur Yürüyüşü yasaklanırsa Sırbistan’daki LGBTİ bireylerin ve aktivistlerin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü ihlal edilmiş olacak.

İnsan hakları savunucuları olarak aşağıdaki taleplerimizi içeren dilekçeleri 28 Eylül 2013’e kadar Başbakan ve İçişleri bakanıIvica Dačić ve Başbakan yardımcısı Aleksandar Vučić’e gönderiyoruz.

Destek vermek için dilekçeyi imzalayın.

  • Yetkililer, 2013 Belgrad Onur Yürüyüşü’nün 28 Eylül’de gerçekleşmesini sağlamalı ve katılımcılara ve düzenleyicilere polis koruması sağlayarak LGBTİ bireylerin ve aktivistlerin ifade ve toplanma özgürlüğünü güvence altına almalıdır.

 

  • İçişleri Bakanlığı, Onur Yürüyüşü’nün koruma altına alınması için gerekli bütün önlemleri almalı ve Onur Yürüyüşü’nün zorluk ve engellerle karşılaşılmadan gerçekleşmesi için ilgili yetkililer Belgrad Onuru’nu düzenleyenlerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

 

  • Başbakan, hükümetin bütün saldırı ve tehditleri suçlu bulacağını ve Onur Yürüyüşü’nü düzenleyenlere ve yürüyüşe katılanlara gerekli polis korumasının sağlanacağını kamuya duyurmalıdır.

 

  • Yetkililer, Onur Yürüyüşü’nü düzenleyenlere, katılımcılarına ya da  herhangi bir LGBTİ topluluğuna yönelik gerçekleştirilen saldırılara ve tehditlere karşı hızlı, tarafsız ve etkili soruşturmalar yürütmeli ve bu kişilerin adalet önüne çıkarılması sağlanmalıdır.

EK BİLGİ

Sırbistan yetkilileri, 2011 ve 2012’deki Onur Yürüyüşleri'ni rapor edilen güvenlik tehditleri ve 2010 Onur Yürüyüşü’ndeki şiddetli karşıt gösteriler nedeniyle yasakladı. Sırbistan yetkilileri 2010’da 6,000 karşıt göstericiye karşı, Onur Yürüyüşü katılımcılarının güvenliğini 5,000 polis memurunu görevlendirerek sağladı.

Uluslararası Af Örgütü 2010 Belgrad Onur Yürüyüşü’nde ilk elden deneyim sahibi oldu, dolayısıyla daha önce İçişleri Bakanı’nın belirttiği, sağ görüşlü grupların tehditlerinin ve hareketlerinin oluşturduğu güvenlik problemlerinin farkında. Fakat, 2010’da Onur Yürüyüşü’nü düzenleyenlere ve destekçilerine yönelik şiddet veya tehditlerden sorumlu olduğu iddia edilerek  tutuklananlardan çok azı adalet önüne çıkarıldı. 2011 ve 2012 Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasının ardından, rapor edilen güvenlik tehditlerine yönelik daha da az sayıda soruşturma ve kovuşturma gerçekleştirildi.

Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl Sırbistan’ın, Ceza Kanunu’nda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli işlenen nefret suçlarının yasaklanması da dahil olmak üzere, LGBTİ topluluğuna yönelik ayrımcılık yapılmamasının güvence altına alınması için dikkate değer gelişmeler kaydettiğini belirtiyor.

Fakat Uluslararası Af Örgütü, Sırbistan yetkililerinin, planlanan Onur Yürüyüşü’ne izin vermeyi reddedeceğinden ya da yine yasaklayacağından endişeli. Uluslararası Af Örgütü, Sırbistan Hükümeti’nin sadece güvenlik sorunu sebebiyle, LGBTİ grupların ve bireylerin toplanma özgürlüğünü ihlal edemeyeceği görüşünde. Bu sadece Sırbistan’ın taraf olduğu uluslararası standartların ihlali değil, Sırbistan Anayasa Mahkemesi’nin bu yıl, 2012 Belgrad Onur Yürüyüşü'nün yasaklanmasında hükümetin, LGBTİ bireylerin ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma özgürlüğü, etkili yasal süreçlere erişim ve devlet korumasına erişim haklarını ihlal ettiği yönünde verdiği hükümlerle de çelişkili olacaktır.

UA 267/13

Eylemi Paylaş:
11 2