Eritreli Sığınmacının Mültecilik Başvurusu Reddedildi

Avukatları tarafından yapılan yeni başvurulara rağmen, Yosief Michael Kidane hala Birleşik Krallık'tan siyasi eylemleri ve iltica etmeye çalışması nedeniyle tutuklanma, tecrit gözaltısı ve işkence veya diğer kötü muameleye maruz kalabileceği ülkesi Eritre'ye zorla gönderilmeyle karşı karşıya.

Yosief Michael Kidane'nin avukatları Birleşik Krallık göçmenlik yetkililerine Eritre'ye zorla gönderilmemesi için yeni bir yazılı başvuruda bulundu. Avukatlar bunun yanında, İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi'ne Eritre'ye geri gönderilme kararının gözden geçirilmesi için başvurdular ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de zorla geri gönderilmesinin önlenmesi için talepte bulundular. Her iki mahkeme de halen başvuruları incelemektedir. Yürürlükteki Birleşik Krallık yönetmeliklerine göre göçmenlik bürosu yetkilileri, eğer son üç ay içerisinde "aynı meselelere veya benzer temellere" dayandığını nitelendirdikleri bir başvuru başarısızlıkla sonuçlanmışsa, kararın yargı tarafından gözden geçirilmesinin sonucunu beklemeden reddedilen sığınmacıları geri gönderme hakkına sahiptir. Yosief Michael Kidane, tutuklu olarak naklini beklediği Londra Gatwick Havaalanı yakınındaki Brook House Göçmen Nakil Merkezi'ne transfer edildi.

Altmış yaşındaki Yosief Michael Kidane, 2002 yılında Birleşik Krallık'a geldi ve 2006 yılının Kasım ayında mülteci statüsü alabilmek için başvurdu. Birleşik Krallık yetkilileri mültecilik başvurusunu geri çevirdi, daha sonra yapılan temyiz ise 2009 yılının Şubat ayında reddedildi. Uluslararası Af Örgütü, iki derin damar trombozu sebebiyle sağlığının uçmaya müsait olmadığını öne süren tıbbi raporlar görmüştür.

Yosief Michael Kidane, Eritre'nin ileri gelen bir muhalefet partisi üyesi ve Birleşik Krallık'ta, bunlara Eritre hükümetinin faaliyetlerini protesto eden gösteriler de dâhil olmak üzere bir takım siyasi eylemlere katıldı. Geri gönderildiği takdirde, siyasi aktivizmi ve Eritre yetkililerinin ihanet olarak gördüğü iltica teşebbüsü yüzünden tecrit gözaltısında tutulabilir, işkence veya diğer kötü muameleler görebilir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 2009 Nisan’ında yayınladığı yönerge bütün hükümetlere "reddedilmiş sığınmacıları Eritre'ye geri göndermekten vazgeçmeye ve bunun yerine onlara ek güvenlik önlemleri sağlamaya" çağırısında bulunuyor. Ancak, Birleşik Krallık yetkilileri Yosief Michael Kidane'nın tehlikede olmadığını ileri sürmektedirler.

LÜTFEN DERHAL İNGİLİZCE VEYA KENDİ DİLİNİZDE MEKTUP YAZIN:

- Geri gönderildiği takdirde tecrit gözaltısı, işkence veya diğer kötü muamelelere maruz kalma riski taşıdığından Birleşik Krallık yetkililerini Yosief Michael Kidane'yi Eritre'ye geri göndermemeleri için çağrıda bulunun;

- Birleşik Krallık yetkililerine uluslararası hukuk çerçevesinde işkence veya diğer insan hakları ihlallerine maruz kalma riski altında olan bireyleri geri göndermelerini yasaklayan yükümlülüklerini hatırlatın;

- Yetkilileri, Yosief Michael Kidane'ye Birleşik Krallık'a yeni bir uluslararası koruma başvurusu sunması için fiili imkân sağlanması, söz konusu başvuru incelendiği ve yerel veya uluslararası mahkemelere her türlü yasal itirazlarda bulunulduğu süre zarfında ise gözaltına alternatif başka uygun yöntemler bulunmasını talep edin;

- Birleşik Krallık yetkililerini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı yönerge doğrultusunda Yosief Michael Kidane'yi veya başka herhangi reddedilmiş bir sığınmacıyı ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalma riski taşıyacakları Eritre'ye geri göndermemeleri için çağrıda bulunun.

EK BİLGİ

Birleşik Krallık'ın ulusal yasaları ve uluslararası hukuk yükümlülükleri (1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin Sözleşme, İşkence Karşıtı Sözleşme ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi de dâhil olmak üzere) herhangi bir kişiyi işkence veya ciddi insan hakları ihlalleri riski altında olacağı bir ülkeye ne olursa olsun geri göndermesini yasaklıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 2009 yılının Nisan ayında bütün hükümetlere yönelik yayınladığı ve hala yürürlükte olan yönergelerde, başvuruları geri çevrilen Eritre'li sığınmacıların Eritre'li yetkililerin sebep olduğu insan hakları ihlalleri geçmişini gerekçe göstererek ve geri gönderilmiş olan kişilerin "suçlama olmaksızın tutuklanma, gözaltı, kötü muamele, işkence ve zaman zaman yetkililerin elinde ölümlerle karşı karşıya kaldıklarını" belirterek, ülkelerine geri gönderilmelerine karşı çıkıyor.

Eritre'de binlerce insan gizlice ve süresiz olarak, suçlama veya yargılama olmaksızın tecrit gözaltısında tutuluyor. Bu kişiler hükümete karşıtlığından şüphe duyulduğundan, yasaklanmış İncil öğretilerinin veya diğer kiliselerin mezheplerinin dini inançlarını benimsemek ve ibadet etmek, zorunlu askerlikten kaçmak veya ülkeyi terk etmeye çalışmaktan dolayı tutuklandılar. Eritre'li yetkililer yurtdışına iltica başvurularını ihanet olarak görüyor, ve bu gerekçeyi Eritre'ye zorla geri gönderilen herhangi birini tutuklamak için kullanıyor. Kaçan tutukluların verdiği ifadelere göre, Eritre'li güvenlik görevlileri özellikle sığınmacıların yurtdışına iltica başvurusu süreci sırasında Eritre hakkında söyledikleriyle ilgileniyorlar. Geri gönderilmiş sığınmacılar, işkence veya işkence tehdidi altında, iltica başvuruları sırasında yalan yere zulüm gördüklerini iddia ederek vatanlarına ihanet ettiklerini söylemeye zorlanmışlar. Mısır, Sudan, Almanya, İsveç ve Birleşik Krallık Eritre'li mültecileri ve sığınmacıları 2007'nin Kasım ayından beri zorla geri gönderdi. Bu sınır dışı etmeler, keyfi olarak tutuklanan ve işkence edilen önceki sığınmacıların kaderini görmezden gelmiş ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Eritre'ye zorla geri göndermelerin yapılmasına karşı çıkan yönergelerini yoksaymıştır.    

 

UA 108/10

Eylemi Paylaş:
11 2