Mahkeme Sendikacının Lehine Karar Verdi

Göçmenler Sendikası’nın (MTU) Başkanı Michel Catuira, Kore yetkililerinin 15 Eylül günü kendisinin sınırdışı edilmesi yönünde alınan karara karşı temyize başvurmuştu. Seul İdari Mahkemesi, Kore Göçmenlik Servisi’nin (KIS) Catuira’yı sınırdışı etmek için göstermiş olduğu bu çabaların Güney Kore ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı buldu. KIS 30 Eylül günü bu kararın temyizi için başvurdu ve halen Michel Catuira’nın vizesini reddetmeye devam ediyor. 

Şubat ayında, göçmenlik servisi yetkilileri Michel Catuira’nın iş vizesini iptal etmiş ve 7 Mart tarihine kadar Güney Kore’yi terk etmesini istemişlerdi. Michel Catuira bu karara itiraz etti ve vizesinin uzatılması için başvuruda bulundu. Başvurusu Kore Göçmenlik Servisi tarafından reddedildi. Michel Catiura'nın sonrasında yaptığı, çoğunlukla ülkede yasal kovuşturmalarda mevcut bulunmak gibi özel durumlar dolayısıyla geçici olarak ikamet etmek zorunda olan kişilere verilen G-1 tipi vize için yaptığı başvurusu da reddedildi. MTU’nun kurulduğu 2005 yılından beri, Güney Kore hükümeti, kurumun en az beş liderlerini tutukladı ve sınır dışı etti. Bu da gösteriyor ki, yetkililer MTU’yu yasal sendika aktiviteleri yürütmesini durdurmak için çaba sarf ediyorlar.

Seul İdari Mahkemesi kararında, Göçmenlik Servisi’nin Michel Catuira’yı ülke dışına çıkarma çabasının Catuira’nın sendika aktiviteleriyle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi. Güney Kore’de çalışan yabancı işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları da dahil temel işçi haklarına sahip olması gerektiğini açıkladı. Mahkeme, Güney Kore’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları araçlarına atıfta bulundu. Mahkeme yaptığı atıfta, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin “herkesin sendika kurma ve kendi istekleri doğrultusunda sendikaya katılma hakkına sahip” olduğunu belirten 8. Maddesine gönderme yaptı.

Michel Catuira’nın KIS’e gitmesi kararı ve Catuira’nın karara itiraz ettiği söylendikten sonra, KIS halen Catuira’nın hile ile iş vizesini aldığı gerekçesiyle vizesini reddediyorlar. Bu sebepten dolayı, Michel Catuira vizesiz bırakılmıştır ve teknik olarak halen ‘belgesi yoktur’.

Lütfen derhal İngilizce, Korece veya Kendi dilinizde mektup yazın:

- Yetkililerden, İdari Mahkeme’nin aldığı karara karşı yapılan temyiz sonuçlanıncaya kadar Michel Catuira’nın vizesinin uzatmalarını sağlamalarını ve sınırdışı kararının durdurmalarını talep edin;

- Yetkilileri, göçmen işçilerin sendikalarda yer almalarını engelleyen ya da caydıran bütün uygulamaların durdurmaları için uyarın;

- Yetkililere, uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak Güney Kore’de yasal sendikal hakları tanınarak, göçmen işçilerin MTU’da yer almalarını engelleyen bütün engellerin derhal kaldırılması için çağrıda bulunun.

EK BİLGİ

Michel Catuira Şubat 2006'dan beri Güney Kore'de İstihdam İzin Sistemi (EPS) altında kanuni göçmen işçi statüsüne sahip olarak Seoul'da bir ayakkabı fabrikasında çalışıyordu. Temmuz 2009'da Seoul-Gyyeonggi-Incheon Göçmenleri Sendikası'nın (MTU) başkanı oldu.

Temmuz 2010'da, İş ve İstihdam Bakanlığı Michel Catiura'yı ve işverenini hatalı iş ilişkisi şüphesiyle görüşmeye çağırdı. Bakanlık, göçmenlik veya iş yasasının ihlaline dair kovuşturma gerektirecek bir ihlal bulamadı ancak Caturai'nın işyeri olan ayakkabı fabrikasının iş yoğunluğunun azlığını fark etti. İstihdam izin Sistemi'nin asıl amacı işçi sıkıntısı yaşayan şirketlere yabancı emek sağlamak olduğundan,  Bakanlık işverene, Catuira için iş yeri değişikliği formu doldurmalarını öneren bir bildiri gönderdi.

Kasım 2010’da, “şimdiki görev performansı ile bağlantılı olarak ve işyeri değişikliği başvurusu süresince Göç Kontrolü Kanunu’nun ihlali şüphesi” sebebiyle, Michel Catuira Kore Göçmenlik Bürosu’nun soruşma ekibince ifadeye çağırıldı. Soruşturma sonucunda Catuira'nın ayakkabı fabrikasında çalışmadığı sonucuna varildi; bu sebepten dolayı Göç Kontrolü Kanunu’nun 89. Maddesinin 1. Fıkrasına göre çalışma vizesinin 'hileli' olduğunu kanaatine varıldı. 10 Şubat'ta, göçmenlik bürosu yetkilileri, vizesini iptal etti ve 14 Şubat’ta Catuira'ya, 7 Mart’a kadar Güney Kore’yi terk etmesi gerektiği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, bunun Güney Kore yetkililerinin MTU'nun aktivitelerini yasaklama ve göçmen işçilerin toplantı özgürlüğü hakkini, özellikle sendikal örgütlenme hakkını tehdit etmeye yönelik son teşebbüsü olduğunu düşünüyor. Bağımsız örgütlenme, toplu sözleşme ve toplu eylem hakları, Güney Kore Anayasası tarafından güvence altına alınmıştır ve göçmen işçiler de dahil, istisnasız herkes içindir.

Eylemi Paylaş:
11 2