Sergi Organizatörleri Hapis Cezasıyla Yargılanıyor

Modern sanat sergisi düzenleyen Yuri Samudorov ve Andrei Yerofeev "nefrete teşvik etme" suçundan hapis cezasıyla karşı karşıyalar. Uluslararası Af Örgütü, bu kişilerin kendilerini özgürce ifade etme haklarından yararlandıklarına inanıyor.

Yuri Samudorov ve Anderi Yerofeev, Moskova'da düzenledikleri bir sanat sergisinde "nefret ile düşmanlığa teşvik etme" ve "insan onurunu küçük düşürme" suçundan üç yıllık hapis cezasına çarptırılmakla karşı karşıyalar. Bu kişiler 2007'nin Mart ayında Moskova'nın Sakharov Müzesi'nde Yasak Sanat 2006 sergisini sundular. Sergi, 2006 yılında başka birçok yerde sergilenmeleri reddedilen çeşitli sanat eserlerini bir araya getirdi. Sergilenen sanat eserleri arasında Ilya Kabokov, Alexander Kosolapov, Blue Noses grubu, Aleksandr Savko ve Mikhail Roginsky gibi Rusya'da günümüzün ünlü sanatçılarının da çalışmaları yer alıyordu. Sunulan eserler, bir ikon resminin içerisine fotomontajla havyar fotoğrafının eklendiği bir tablo gibi örnekler içeriyordu.  Diğer eserler arasında Mickey Mouse figürünün yerleştirildiği dini tablo röprodüksiyonları da yer alıyordu.
    
Sanıklar, Rusya Ceza Kanununun 282. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca "kişisel resmi görüşlerini nefret veya düşmanlık ve insan onurunun küçük düşürülmesini teşvik etmek için kullanmak" ile suçlanıyorlar. İddia makamına göre, o tarihte Sakharov müzesinin direktörü olan Yuri Samudorov ve Tretiakov Devlet Galerisinin modern sanat bölümünün başında olan Andrei Yerofeev'in sergiyi bilhassa Hıristiyanlığı ve özellikle de Rus Ortodoks inancını küçük düşürücü bir şekilde, Ortodokslar ile diğer Hıristiyanlara karşı nefrete teşvik edercesine düzenlemişler. Uluslararası Af Örgütü, Yasak Sanat 2006 sergisinin nefreti teşvik etmediğine ve organizatörlerinin aleyhlerine dava açılmaması gerektiğine inanıyor.

Adli kovuşturma tarafından talep edilen bir uzman görüşüne göre, sergi ve sergilenen sanat eserleri "sanata yaklaşamıyor dahi… keza sanat, tanımı itibariyle ruhani değerlerin ve güzellik unsurunun işlenmelerini gerektiriyor, yıkılmalarını değil". Uzman, eserleri sergide teşhir edilen sanatçıları uyuşturucu bağımlıları ile karşılaştırmış, bu kişilerinde aynı uyuşturucu bağımlıları gibi hastalıklı olduklarını söylemiştir. Buna ek olarak, "sanat tüccarlarının veya serginin organizatörlerinin hayatlarını, tıpkı uyuşturucu satıcıları gibi insanların trajedisinden geçindirdiklerini" de belirtmiştir. Savunma, mahkemenin sunduğu bu uzman görüşünü sorgulamış ve bu kişinin modern sanat uzmanı olmadığını beyan etmiştir.

Davada karar 12 Temmuz'da açıklanacak. Eylemin önümüzdeki birkaç hafta boyunca yaygınlaştırılması Yuri Samudorov ve Anderi Yerofeev'in cezalandırılmalarını engellemek için çok büyük önem taşıyor.

LÜTFEN DERHAL RUSÇA, İNGİLİZCE, VEYA KENDİ DİLİNİZDE MEKTUP YAZIN:

- Yuri Samodurov ile Andrei Yerofeev'in, sadece kendilerini özgürce ifade etme hakkından yararlandıkları için hapis cezasına çarptırabilecek olmalarına dair endişenizi iletin;

- Yetkililere, bu kişilere karşı açılan adli kovuşturmanın sona erdirilmesi ve davanın kapanması için çağrıda bulunun.

EK BILGİ

Andrei Yerofeev ile Yuri Samudorov'un haklarındaki, Rusya Ceza Kanununun 282. (2) Maddesi uyarınca suçlamalar 2008 yılının Mayıs ayında ortaya koyuldu.  Davanın ilk duruşması Eylül 2009'da Moskova'nın Tagansky bölgesi mahkemesinde yapıldı.

Neredeyse sonuna yaklaşılan dava boyunca iddia makamından yalnızca bir tanık sergiye, kendi değimiyle "göz gezdirdiğini" söyledi. Tanıklardan hiçbiri sergiyi gezdikten sonra Ortodoks inancına karşı nefret yahut düşmanlık duymaya teşvik olan bir kişi sayamadılar. Buna rağmen, tanıklar serginin nefreti teşvik ettiğini iddia ettiler. Savcı, en az iki kişi sergi tarafından dini inançlarına hakaret edildiğini hissettiği takdirde bunun 282. Madde uyarınca bir suç teşkil etmeye yettiği sonucuna vardı.  

Her iki sanığa karşı yapılan suçlamalar gerek uluslararası hukuk, gerekse Rusya Federasyonunun mevzuatlarındaki ifade özgürlüğünü güvence altına alan insan hakları kanunlarını ihlal ediyorlar. Uluslararası insan hakları kanunu, bazı görüşlerin birkaç birey tarafından incitici bulunduğu için ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına veya yasaklanmasına imkân tanımıyor.   

Yuri Samodurov hakkında daha önce de küratör Ludmila Vasilevskaia ile beraber, 2003 yılında yine Moskova Sakharov müzesinde düzenledikleri Dikkat! Din! sergisinden sonra nefrete teşvik etme hükmü verilmiş ve ardından bu kişiler şartla salıverilmiş. Uluslararası Af Örgütü, o zaman da düzenlenen serginin nefrete teşvik etmediği ve Yuri Samodurov ile Ludmila Vasilevskaia’nın yalnızca kendilerini özgürce ifade ettikleri için cezalandırıldıkları görüşüne sahipti.

Andrei Sakharov müzesi 1996 yılının Mayıs ayında SSCB'nde siyasi baskı kurbanlarını anmak için açıldı ve aynı zamanda Rusya'da insan hakları ile demokratik değerleri savunan bir STK olarak da çalışmalarda bulunuyor. Müze, Rusya'da insan hakları alanında çalışan STK'lar tarafından çeşitli konferans ve etkinliklerin sıkça düzenlendiği bir mekân olma özelliğini de taşıyor.  

UA 139/10

Eylemi Paylaş:
11 2