Slovakya'da kürtaj hakkı tehlikede

İmzalarınız için teşekkürler!
Slovakya Parlamentosu'nun kürtaj yaptırmak isteyen kadınların haklarını kısıtlayan yasa tasarısını reddetmesinin ardından imza kampanyası kapanmıştır.

***

Slovakya’da milletvekilleri, kürtaja erişimi daha da sınırlandırmayı öngören bir yasa tasarısını tartışıyor. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar, tıbbi gerekçesi olmayan bir dizi zorunluluğu yerine getirmek zorunda kalabilir. Tasarının kabulü kadınların gizlilik, kişi dokunulmazlığı ve sağlıklarıyla ilgili karar alma haklarını zayıflatabilir. Kadınlar bu yasa nedeniyle damgalanma, aşağılanma ve alçaltıcı muamele görme tehlikesi altına girebilir. Slovakya meclisi ilgili yasa tasarısını derhal reddetmelidir.

Ek Bilgi
Yasa tasarısı Meclis’ten geçtiği takdirde Slovakya, kadınları kürtaja erişebilmek için zorunlu ultrasona girmeye, ultrason görüntülerini izlemeye veya “ceninin kalp atışlarını” duymaya zorlayan tek AB ülkesi olacak. Kabul edildiği takdirde Mart 2020’de yürürlüğe girmesi beklenen yasa, diğer AB ülkeleri için de tehlikeli bir emsal oluşturacak.

Tasarı ayrıca kürtaj ‘reklamlarının’ yasaklanmasını ve buna benzer ‘reklamları’ çektiren veya yaygınlaştıranların 66.400 Avro’ya kadar para cezasına mahkum edilmesini öngörüyor. Bu yasak, sağlık uzmanlarının insanları güvenli ve yasal kürtaj da dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili bilgilendirme imkanını da önemli ölçüde kısıtlayabilir.

Uluslararası insan hakları hukuku ve standartları gereğince herkes, bedeni ve gebelik durumuyla ilgili karar alma hakkına sahip olmalı ve güvenli kürtaj da dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına erişebilmelidir.

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 18 Ekim 2019’da, Slovakya Cumhuriyeti’ndeki kadınların güvenli kürtaj ve doğum kontrol yöntemleri de dahil cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimde halihazırda birçok engelle karşılaştığını belirtti. Komite, mevcut durumda mecliste bekleyen tasarının bu hakları daha da sınırlandırabileceği ve tıbbi bakıma erişimde yeni engeller çıkarabileceği uyarısında bulundu. 

18 Kasım’da, çok sayıda ülkede faaliyet gösteren 30’un üzerinde hak örgütü, Slovakya milletvekillerine hitaben yazdıkları ortak mektupta, milletvekillerinin Slovakya’da kürtaja erişimi sınırlandırmayı hedefleyen yasa tasarısını reddetmeleri için çağrı yaptı. Benzer şekilde, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de ilgili yasa tasarısının yanı sıra, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına erişimini sınırlandırabilecek diğer tüm tasarıların reddedilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince Slovakya, gebe kadınların yasal kürtaja erişim hakkını kullanabilmesini mümkün kılacak prosedürel çerçeveyi etkin bir şekilde oluşturmakla yükümlüdür. Slovakyalı kadınların ve kız çocukların üreme sağlığı haklarının koruma altında olmasını sağlamak, milletvekillerinin sorumluluğundadır.

Eylemi Paylaş:
11 2